Select Language:

Engelska

Svenska

Norska

Danska

Finska
 


 
 
Start
Om KM Studio
KM Bakgrund
Nordiska Dubbstudios
Multispråksdubbning
Kontakt

KM Studio Sweden
www.kmstudio.se

KM Studio Finland
www.kmstudio.fi

KM Studio Norway
www.kmstudio.no

KM Studio Denmark
www.kmstudio.dk

Global Media Transfer
www.globalmediatransfer.com

KM Studio Systems
www.kmstudiosystems.com

KM Background


1965

KM Studio startades 1965 som en musikstudio där flera av Sveriges största hits spelades in.


1985

20 år senare började vi dubba film, vilket snabbt blev vår huvudsakliga sysselsättning.


2000

År 2000 breddade vi våra dubbningstjänster till att omfatta fler språk.


2004

Systerföretaget GMT (Global Media Transfer) startas försystem och mjukvaruutveckling. GMT's produkter och tjänster har lagt grunden till KM Studios nya effektiva organisation, produktion och kvalitetssäkring.


2007

Nya dubbningsstudios byggs upp i Norge, Danmark och Finland. Med hjälp av GMT-teknik skapas en fullt integrerad effektiv dubbningsorganisation.

  
All rights reserved. © 2009 KM Studio AB