Select Language:

Engelska

Svenska

Norska

Danska

Finska
  
 
Start
Om KM Studio
KM Bakgrund
Nordiska Dubbstudios
Multispråksdubbning
Kontakt

KM Studio Sweden
www.kmstudio.se

KM Studio Finland
www.kmstudio.fi

KM Studio Norway
www.kmstudio.no

KM Studio Denmark
www.kmstudio.dk

Global Media Transfer
www.globalmediatransfer.com

KM Studio Systems
www.kmstudiosystems.com

Multi Language
Dubbing and Subtitling
 

 

 

  • De bästa översättare, skådespelare, regissörer, tekniker etc. i varje land

  • Kvalitetsäkringssystem för översättning, inspelning och projekthantering

  • Centraliserad mix med lokal språkkontroll

  • Datasäkert distributionssystem för audio/video

  • Online-service för kontroll av röstprover, översättning, inspelad dialog, mix och "Relatime Dubbing Progress Monitoring"

  • 40 språk
 
All rights reserved. © 2009 KM Studio AB