Select Language:

Engelska

Svenska

Norska

Danska

Finska
  
 
Start
Om KM Studio
KM Bakgrund
Nordiska Dubbstudios
Multispråksdubbning
Kontakt

KM Studio Sweden
www.kmstudio.se

KM Studio Finland
www.kmstudio.fi

KM Studio Norway
www.kmstudio.no

KM Studio Denmark
www.kmstudio.dk

Global Media Transfer
www.globalmediatransfer.com

KM Studio Systems
www.kmstudiosystems.com

Nordic Dubbing Studios

  Trots geografiskt separerade fungerar KM's studios som en integrerad enhet med gemensam projekt- och inspelningsledning samt delad central lagring av all audio, video, manus, projektinfo etc.  
All rights reserved. © 2009 KM Studio AB